Sant eller falskt

Walt Disney ligger nedfrusen i väntan på att bli återupplivad. Sant eller falskt?